Kroužky

Kroužky ve školním roce 2021/2022

 

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2021/2022. 

 

Kroužky vedené interními pracovníky školy (o úhradě kroužku budete informováni prostřednictvím školy): 

název

anotace

lektor

cena

termíny

učebna

Frisbee 2.stupeň

Frisbee ultimate je kolektivní hra s létajícím talířem. Cílem hry je dopravit disk za pomocí přihrávek do soupeřovy zóny. Hra je bezkontaktní, hraje se bez rozhodčích a nejdůležitějším pravidlem hry je tvz. "spirit of the game" (duch hry).

Splítek J.

700/ pololetí

ST 15-16

TĚL.V.

Lakros

Lakros je národní sport Kanady a původní týmová hra indiánů. Děti se naučí práci s lakrosovou holí, základní herní kombinace interkrosu (bezkontaktní forma lakrosu) a pravidla. Hra rozvíjí motoriku, je pro holky i kluky. Děti se v průběhu roku mohou účastnit turnajů dětské interkrosové ligy. Vybavení do začátku bude pro děti zajištěno. První hodina je ukázková.

Šavelková

700/ pololetí

ST 16 - 17:30

TĚL.V.

Sborový zpěv přípravka do 4.třídy


SBOR ZVONEK zpěv známých pohádkových písniček a vánočních koled,možnost doprovodu na hudební nástroj,osvojení základní hudební terminologie. První hodina ukázková.

Žáčková M.

zdarma

ČT 15:15 - 16:15

HUDEB.

Sborový zpěv od 5.třídy


SBOR ZVONEK zpěv známých pohádkových písniček a vánočních koled,možnost doprovodu na hudební nástroj,osvojení základní hudební terminologie. První hodina ukázková.

Charalambidis A.

zdarma

ST 14 - 15

HUDEB.

Toulky Prahou 1.i 2. stupeň

Poznejte významná a zajímavá místa Prahy,která společně navštívíme. Nevíte, kolik má Karlův most soch? Kde je ukrytý kamenný Bradáč? Jak to vypadá ve středověkém podzemí? Nevadí, můžete se přihlásit do kroužku a společně to odhalíme.Info k výletu dostanete nejdéle týden dopředu.

Bukovská M.

600/ pololetí 1x14dní

ČT 14 - 17

venku - první hodina v učebně (poté budou děti rozděleny a kroužek bude 1x14 dní

Cvičení z ČJ pro  9. ročník

Prohlubování a opakování učiva českého jazyka se zaměřením na učivo v daném ročníku.

Bíbová S.

600/ pololetí

dle dohody

UČ.

Čj pro 9.ročník - příprava na zkoušky

Příprava na zkoušky,prohlubování učiva, testové úlohy. 16 LEKCÍ/45 minut

Kopecká I.

600,-

dle dohody

UČ.

Cvičení z matematiky pro 9.roč.

Prohlubování učiva matematiky se zaměřením na střední školu.

Hájková E.

600/ pololetí

dle dohody

UČ.

 

Kroužky provozované externími spolupracovníky (děti se hlásí přímo u provozovatelů jednotlivých kroužků, platby také přímo u provozovatelů):

 

název

anotace

lektor

cena

termíny

učebna

Veselá věda

Jsem Veselovědní kroužek a společně bádáme a experimentujeme. První lekce k vyzkoušení. Začínáme 4.10.

Mikulková P.,
www.veselaveda.cz

1590/ pololetí

PO 14 -15

6.C

Korálkohraní 1.- 5. třída

Naučíme se drátkovat, drhat, korálkovat, šít.Vyrobíme si šperky či plyšáčky.Užijeme si spoustu zábavy!

Blažková M.

1200/ pololetí

PO 14 -15

3.B

Keramika - začátečníci

Práce s keramickou hmotou působí na děti i dospělé ve všech směrech relaxačně a terapeuticky. Nejen u malých dětí procvičuje jemnou motoriku rukou a prstů, zpracovávání hmoty uvolňuje napětí a stres. Rozvíjí představivost, hravost, vlastní tvořivost, zručnost a zároveň trpělivost. S dětmi proberu všechny možné způsoby zpracování hlíny, vyrobíme mnoho zajímavých výrobku praktických, jako jsou hrníčky misky, vázy ale i dekoračních. Děti budou mít i dostatek prostoru pro vlastní kreativitu a volnou tvořivost, kdy já zasahuji jen svou radou a pochvalou.V hodinách keramiky pro pokročilé je více prostoru pro rozvíjení dovedností a na vlastní tvorbu. Hodiny jsou delší, aby bylo více prostoru pro experimentování a prozkoumávání hmoty jako takové a prohlubování svých dovedností.

Ondřejka Černá

1500/ pololetí

ST 13 - 14

kroužek začíná od listopadu

Keramika - pokročilí

Práce s keramickou hmotou působí na děti i dospělé ve všech směrech relaxačně a terapeuticky. Nejen u malých dětí procvičuje jemnou motoriku rukou a prstů, zpracovávání hmoty uvolňuje napětí a stres. Rozvíjí představivost, hravost, vlastní tvořivost, zručnost a zároveň trpělivost. S dětmi proberu všechny možné způsoby zpracování hlíny, vyrobíme mnoho zajímavých výrobku praktických, jako jsou hrníčky misky, vázy ale i dekoračních. Děti budou mít i dostatek prostoru pro vlastní kreativitu a volnou tvořivost, kdy já zasahuji jen svou radou a pochvalou.V hodinách keramiky pro pokročilé je více prostoru pro rozvíjení dovedností a na vlastní tvorbu. hodiny jsou delší aby bylo více prostoru pro experimentování a prozkoumávání hmoty jako takové a prohlubování svých dovedností.

Ondřejka Černá

1800/ pololetí

ST 14 - 15:30

kroužek začíná od listopadu

Okinawan karate klub Meteo - 1.stupeň

Největším uměním boje je vyhnout se boji…Přesto je lepší být bojovníkem na zahradě, než – li zahradníkem v boji.
Kroužek je zaměřený na trénink základních úderů, kopů, úhybů a pádů, které vedou k zlepšení celkové koordinace, zvýšení sebevědomí a osvojení si základních principů sebeobrany. V tréninku jsou zakomponovány prvky posilování, protahování a to vše pod rouškou etikety pod vedením zkušených lektorů Shinzato Dojo Praha a České asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do (ČAOGK).
Cvičíme bez bot, v tričku a kraťasech. Pokud máš Karate Gi a jsi držitelem technického pásu, jsi rovněž vítán ;-) Karate Do není jen pro kluky, holky se taky umí bránit! Max 20 dětí.

Kulik J.

1200/ pololetí

ČT 15:15 - 16:15

ÚPOL

Judo

Cílem je dát možnost co nejvíce dětem si skvěle zasportovat a naučit je všem přednostem, které judo učí.Kroužek patří pod sportovní středisko Českého svazu juda. Přihlašujte se na https://www.judoprodeti.cz/zs-meteorologicka.

judoprodeti.cz

1500/ pololetí

ČT 15:15 - 16:15

TĚL.M.

Florbal - (1.- 2. třída)

AC SPARTA PRAHA

Děti rozvíjejí individuální techniku, činnost jednotlivce a základy hry. Na programu je též rozvoj koordinace a pohybu, děti mají možnost hrát turnaje během celého školního roku a účastnit se letních florbalových soustředění.Talentované děti jsou doporučovány do florbalového klubu AC SPARTA PRAHA. Max.18 dětí.Možnost chodit 1 x týdně (1600 Kč/pololetí) nebo 2 x týdně (3100 Kč/pololetí)

trenér Václav Hvízdal

3100/ pol./ 2x týd. (1600/1xtýd.)

PO 15:15-16:15, PÁ 14-15

TĚL.V.


Florbal - (3.-5.tř.)

AC SPARTA PRAHADěti rozvíjejí individuální techniku, činnost jednotlivce a základy hry. Na programu je též rozvoj koordinace a pohybu, děti mají možnost hrát turnaje během celého školního roku a účastnit se letních florbalových soustředění.Talentované děti jsou doporučovány do florbalového klubu AC SPARTA PRAHA. Max.18 dětí. Možnost chodit 1 x týdně (1600 Kč/pololetí) nebo 2 x týdně (3100 Kč/pololetí)

trenér Václav Hvízdal

3100/ pol./ 2x týd. (1600/1xtýd.)

PO 16:15 -17:15 PÁ 15-16

TĚL.V.


Florbal - 2.stup.
AC SPARTA PRAHA

Děti rozvíjejí individuální techniku, činnost jednotlivce a základy hry. Na programu je též rozvoj koordinace a pohybu, děti mají možnost hrát turnaje během celého školního roku a účastnit se letních florbalových soustředění.Talentované děti jsou doporučovány do florbalového klubu AC SPARTA PRAHA. Max.18 dětí. Možnost chodit 1 x týdně (1600 Kč/pololetí) nebo 2 x týdně (3100 Kč/pololetí)

trenér Václav Hvízdal

3100/ pol./ 2x týd. (1600/1xtýd.)

PO 17:15 -18:15 PÁ 16-17

TĚL.V.

Tančíme jako ve StarDance! -ml.

Výuka Standartních a latinskoamerických tanců pro děti 1. -9. třídy. První hodina proběhne 24.9. https://topdanceprague.cz/skoly/zs-meteorologicka/

TŠ Ivy Langerové

2000/ pololetí

PÁ 14:15 -15:15

TĚL.M.

Tančíme jako ve StarDance! -st.

Výuka Standartních a latinskoamerických tanců pro děti 1. -9. třídy. První hodina proběhne 24.9.https://topdanceprague.cz/skoly/zs-meteorologicka/

TŠ Ivy Langerové

2000/ pololetí

PÁ 15:15-16:15

TĚL.M.

Kurz velkého herectví

Pro děti od 6 do 18 let. Délka jedné vyučovací hodiny je 60 minut jedenkrát týdně. Mladí umělci nastudují divadelní hru a vyzkouší si celý postup – čtenou zkoušku, přípravu na roli, zkoušení a nakonec premiéru. Na konci roku budou mít rodiče možnost zhlédnout divadelní představení v jednom z pražských divadel nebo v kulturním středisku ve spolupráci s režisérem.Ve Velkém herectví je ještě nutné si vybrat zpěv nebo hru na flétnu nebo na kytaru. Žák si může zvolit jen jedno z nabídky. Doplňující lekce k Velkému herectví (zpěv, flétna nebo kytara) jsou v ceně kurzovného. Zpěv a kytara proběhnou individuálně a flétna ve dvojicích.Délka jedné individuální vyučovací hodiny je 30 minut jedenkrát týdně. Chceme, aby žáci na konci roku využili tyto doplňující dovednosti (ať už zpěv, hru na flétnu nebo na kytaru) v závěrečném divadelním představení a také dovednosti jevištního pohybu a jevištní řeči.

Kocáková L. detiadivadlo.cz

2300/ pololetí

ÚT 16 -17:30

Kroužek neotevřen

Angličtina s rodilým mluvčím 1.třída

Zábavné, plné interakce, her a hudby, zpěvu a pohybu.Možná spolupráce s učitelem Aj na škole - upevňování probíraných témat. Max. 10 dětí ve skupině. Od 9.9.2019 8:00 pro předběžně registrované v červnua od 10.9.2019 8:00 pro ostatní zájemce. Registrace - easyspeak.cz

j.š. Easyspeak

3000/ pololetí/ 5 dětí

ÚT 12:20 -13:05

3.B

Angličtina s rodilým mluvčím 2.třída

Zábavné, plné interakce, her a hudby, zpěvu a pohybu.Možná spolupráce s učitelem Aj na škole - upevňování probíraných témat. Max. 10 dětí ve skupině. Od 9.9.2019 8:00 pro předběžně registrované v červnua od 10.9.2019 8:00 pro ostatní zájemce. Registrace - easyspeak.cz

j.š. Easyspeak

3000/ pololetí/ 5 dětí

ÚT 13:15 -14:00

3.B

Angličtina s rodilým mluvčím 3.třída

Zábavné, plné interakce, her a hudby, zpěvu a pohybu.Možná spolupráce s učitelem Aj na škole - upevňování probíraných témat. Max. 10 dětí ve skupině. Výuka 45 minut. Registrace - easyspeak.cz

j.š. Easyspeak

3000/ pololetí/ 5 dětí

ÚT 14:05 - 14:50

3.B

Angličtina s rodilým mluvčím 4.- 6.třída

Zábavné, plné interakce, her a hudby, zpěvu a pohybu.Možná spolupráce s učitelem Aj na škole - upevňování probíraných témat. Max. 10 dětí ve skupině. Od 9.9.2019 8:00 pro předběžně registrované v červnua od 10.9.2019 8:00 pro ostatní zájemce. Registrace - easyspeak.cz

j.š. Easyspeak

3000/ pololetí/ 5 dětí

ÚT 15 -15:45

3.B

Pohybová průprava - Všestranný oddíl.

POCTA.Sportovní průprava"Projekt oslovuje rodiče předškoláků i školáků, a nabízí jim prostřednictvím akademie poznat více sportů pod jedním oddílem. Jde o novou „službu“ v podobě pravidelných tréninků “ . pocta.bikegallery.cz

Radek Petrák

400/ měsíc

ČT 16:30-17:30

TĚL.V.

Pohybová průprava - Stolní tenis

POCTA.Stolní tenis. "Projekt oslovuje rodiče školáků, a nabízí jim prostřednictvím akademie poznat stolní tenis. Jde o novou „službu“ v podobě pravidelných tréninků “ . pocta.bikegallery.cz

Radek Petrák

400/ měsíc

ČT 17:00-18:00

TĚL.V.

Gymnastika pro děti 1.st.

"Tento kroužek je určen pro kluky i pro holky. Lekce obsahují prvky všeobecké gymnastiky, atletiky, kondičního a gymnastického posilování, které jsou realizovány herní a zábavnou formou. Našim cílem je naučit děti se správně hýbat, získat všeobecnou pohybovou průpravu a utvořit dětem kladný vztah k pohybové aktivitě.
"Zkušební hodinu na kroužek je možné shlédnout (zúčastnit se) po předchozí telefonické nebo emailové dohodě na jakékoli z nyní probíhajících škol (první poletí). Veškeré kontaktní informace a seznam škol s probíhajícími lekcemi naleznete na http://www.gymnastikaprodeti.org/ (seznam škol je k nalezení v zápatí - konec stránky)".

gymnastikaprodeti.org

2100/ pololetí

ÚT 16:15 -17:15

TĚL.V.